Home » Privacy verklaring

Privacy en veiligheid

Als je een opleiding bij ons aanvraagt hebben we natuurlijk enkele persoonlijke gegevens nodig. Waarom vragen wij deze gegevens en wat doen wij hiermee?
Dit leggen wij graag uit. Als je na het lezen hiervan nog met vragen zit kan je altijd contact met ons opnemen via de contactpagina.

Nieuwsbrief

Met ingang van 1 juni 2018 versturen wij geen nieuwsbrieven meer, maar onze updates kunt u terugvinden via onze linkedin pagina. Hiermee blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ander nieuws.

 

 

Onze bedrijfsgegevens:

Drogisterij Ontwikkeling, gevestigd op Rietgors 56, 3755GE te Eemnes

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel en alleen voor ons eigen gebruik.

 

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?

Door uw inschrijving ontvangen wij uw persoonsgegevens. Deze ontvangen wij rechtstreeks van uzelf of via uw werkgever door het invullen van ons inschrijfformulier.

De gegevens die wij nodig hebben zijn uw: achternaam, voornaam, voorletters, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, BSN nummer en e-mail adres.

 

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig en wat doen wij hiermee?

Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de gezamenlijke overeenkomst, dus het verzorgen van opleidingen voor in de drogisterij branche.  Daarbij gebruiken wij uw gegevens voor:

  • Het onderhouden van contact tijdens het opleidingstraject, zoals het toesturen van alle huiswerk en toets opdrachten en het verzorgen van feedback op alle huiswerk en toets opdrachten
  • Facturatie en debiteuren beheer
  • Nakoming van contractuele en wettelijke verplichtingen

 

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Verder verstekken wij uw persoonsgegevens nooit en dus ook niet Wij aan derden voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang zijn uw persoonsgegevens in ons bezit?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de opleidingen, en minimaal zolang als nodig is om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Daarbij zijn alle persoonsgegevens beveiligd en afgesloten van toegang door onbevoegden.

 

 

Maakt onze website gebruik van cookies?

Via onze website worden geen persoon specifieke cookies gebruikt. Alleen land van herkomst en tijdstip van bezoek worden geregistreerd.

 

Uw rechten:

U heeft het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kunt u zowel schriftelijk als via de e-mail indienen bij Drogisterij Ontwikkeling.